เงินฝาก : 8,552,301,638 บาท
เงินกู้ : 15,786,849,449 บาท
หุ้น : 5,401,565,680 บาท
สมาชิก : 12,458  คน
อัปเดต : 20 พ.ค. 67