เงินฝาก : 8,247,229,186 บาท
เงินกู้ : 14,916,685,849 บาท
หุ้น : 5,314,838,060 บาท
สมาชิก : 12,178  คน
อัปเดต : 28 มี.ค. 66